Lisa (BLACKPINK) nhập hội 1 tỷ stream của Spotify với “MONEY”.#shorts