బడా కంపెనీకి బీచ్‌ శాండ్‌ టెండర్‌..! APMDC Tenders for Beach Sand Mining in AP | TV5 News