Lưng gù do ngồi học sai cách :p2! #yoga #yogasongkhoe #ysk #shorts